rondell

Med lastbilar i trafiken — Q&A

Varför blinkade lastbilen?
När en långtradare kör om en annan brukar det vara svårt för den omkörande föraren att veta när släpets bakände passerat så att det är säkert att gå tillbaks till det högra körfältet. Den som blir omkörd brukar därför signalera med en helljusblinkning för att visa den som kör om att hen är förbi.

Andra orsaker kan inkludera: hälsning på kompis, signal till mötande att stänga av sitt hellyse, misstag vid famlande efter annat reglage samt en signal att något är fel med framförvarande fordon.

Hur kör jag bäst om?
Utgå från en punkt ca 20 meter bakom lastbilen. Ligger du närmare ser inte lastbilschauffören dig och du ser inte vad som händer framför lastbilen. När du bestämt dig för att köra om accelererar du under en eller två sekunder samtidigt som du blinkar, sen går du ut och fortsätter accelerera. Det är inte anmärkningsvärt farligt att köra bredvid en lastbil på tvåfilig väg, men det blir ändå lättare för alla trafikanter om omkörningen genomförs snabbt och resolut.
Texas Department of Transportation rekommenderar beträffande att gå in efter en omkörning: ”Lämna alltid minst fyra billängder mellan din bils bakände och fronten på de lastbilar du kör om”. Anledningen är att lastbilar har lite längre bromssträcka än personbilar, så om den bil som körde om behöver tvärnita, kommer lastbilen att behöva det avståndet för att stanna på. Svenska lastbilar brukar dock ha bra bromsar, så i praktiken blir risken inte mycket större om man går in 15 meter framför än 20 meter, och nästan alla billister sköter det på ett utmärkt sätt.
En personbilsförare ska inte behöva hålla reda på lastbilsförarens döda vinklar, men i just detta fall är det bra att betänka att en omkörande personbil eller motorcykel befinner sig för ett par ögonblick i en död vinkel till vänster nedanför förarhytten. Om denne skär in omedelbart efter att ha passerat, kan det trigga lastbilsförarens bromsreflexer, och om det händer ofta blir chauffören avtrubbad, vilket är farligt.
Överväg att inte köra om ifall det är nedförsbacke eller backkrön. Lastbilar som annars kör i 80 km/h kommer ofta upp i 90 eller 100 km/h när det går utför. Då vill de inte bromsa eftersom man sparar bortåt en hundralapp i bränsle på att behålla farten. Det är ju dessutom en besparing för miljön.

Bör jag köra om i den här rondellen?
Vissa cirkulationsplatser har så bred körbana att en personbilsförare kan få intrycket att de är tvåfiliga. Det är de inte om inte två filer är markerade med streckade linjer i asfalten. Om rondellen är liten är det inte möjligt för alla delar av ett 13 meter långt lastbilssläp att hålla sig innanför en fil av normal bredd. Därför görs körbanan bredare. Därför är det olämpligt att köra om lastbilar, 18-meters trailerekipage eller bussar i sådana små rundelar. Även i cirkulationsplatser med liten rondell och med två smala filer markerade är det bra att inte ligga längsmed lastbil eller släp. Är rondellen däremot stor — av den typ som är vanlig utanför städerna — och tvåfilig, går det utmärkt att ligga jämte en långtradare, buss eller trailer.

En långtradare måste använda hela utrymmet i små rondeller

Det orangea i bilden är en lastbil med släp, även kallad långtradare. Den måste vara ända ute vid refugerna och körbanans ytterkant med nosen för att vänster bakhjul ska gå fritt från den höga stenkanten som markerar körbanans innerkant i många rondeller (se de röda ringarna). En personbil skulle i teorin lätt kunna köra om en annan personbil, men det är bättre att låta bli och istället betrakta cirkulationsplatsen som enfilig.

En nyhet är att vissa städer låtit markera två filer även i små cirkulationsplatser. Det är inte säkert att sådana beslut grundar sig på mer tankeverksamhet än du som trafikant förväntas utöva under bråkdelen av en sekund när du ska samsas i en sådan rundel med en lastbil. Så tänk själv, tänk oberoende och ta inte för givet att en lastbil håller sig i en enda fil!

Risker vid omkörning
Det kan finnas något utmed vägens högerkant ( t ex en bil med varningsblinkers) som tvingar lastbilen att gå ut i omkörningsfilen, alt. bromsa. Om det är regnigt kan en lastbil med dubbelmonterade däck stänka förvånansvärt mycket vatten på din bil och få dig ur kurs, och om du låg i lä bakom lastbilen kan du drabbas av plötsliga vindar när du kommer ut framför. Därför gäller båda händerna på ratten!

Omkörningsfiler i uppförsbacke
En fullastad lastbil med släp kan väga 64 ton i Sverige. Därför är det svårt att hålla 80 km/h i uppförsbackar. Detta har man löst på vissa håll genom att, sålänge backen varar, ha en extra fil för de lättare bilar som vill köra om en tungt lastad lastbil.

Påfart motorväg
Vid påfart till motorväg ska man anpassa farten till motorvägens rådande hastighet och sedan hitta en lucka att glida in i. Här är det lätt att göra misstaget att anpassa sin hastighet till en lastbil som kör på motorvägen, men om högsta tillåtna hastighet är 110 km/h och en personbil som ska in på motorvägen bromsar kraftigt för att komma in bakom lastbilen, kommer den in i ungefär 60 km/h. Så långsamt ska man helst inte köra.
Om du kommer upp jämsides med en långtradare, du är framför mitten på ekipaget och det finns en lucka framför lastbilen, känn dig då fri att köra fortare än lastbilen och inta luckan framför!

Sväng
Ett av de stora skälen till att vi ska blinka när vi svänger ut ur cirkulationsplatser är att det tar ungefär sju sekunder för en lastbil med släp att accelerera upp till 25 km/h och komma ut med hela släpet i cirkulationsplatsen. I en hårt trafikerad rundel kan därför lastbilen bli stående länge utan att komma in. Men om någon av bilarna i cirkulationsplatsen blinkar ut, ger det lastbilen chans att accelerera.

Om du kommer från en väg som en lastbil med släp ska in på kan det hända att lastbilen bromsar in och blinkar med hellyset. Det betyder att du ska köra först — detta eftersom det vore svårt för lastbilen att få med sig släpet in på din väg utan att använda utrymmet där du står. Kom ihåg att väja för annan trafik när du kör!

Helljusblink säger: Du kör först

Vid övergångsställe
Det kostar mycket pengar att bromsa in och accelerera med en lastbil, så om du står vid ett övergångsställe och en lastbil bromsar in så är det dags att gå över direkt.

Backande lastbil med släp

Om en lastbil med släp sätter på varningsblinkers på en vanlig gata så har den förmodligen tänkt backa. Om du är bakom den och backlysena tänds så tveka inte att köra om.
När en lastbil med släp backar behöver föraren utrymme att styra själva bilen än åt höger än åt vänster. Det behövs för att få släpet att gå åt rätt håll. Därför, om du ser att en lastbil backar tvärs över en väg, även om du har bråttom att komma förbi, kommer det att gå fortast om du lämnar tre meters avstånd i sidled till lastbilen medan du väntar på att den kommer bort från vägen.

Annonser