Life style

Med lastbilar i trafiken — Q&A

Varför blinkade lastbilen?
När en långtradare kör om en annan brukar det vara svårt för den omkörande föraren att veta när släpets bakände passerat så att det är säkert att gå tillbaks till det högra körfältet. Den som blir omkörd brukar därför signalera med en helljusblinkning för att visa den som kör om att hen är förbi.

Andra orsaker kan inkludera: hälsning på kompis, signal till mötande att stänga av sitt hellyse, misstag vid famlande efter annat reglage samt en signal att något är fel med framförvarande fordon.

Hur kör jag bäst om?
Utgå från en punkt ca 20 meter bakom lastbilen. Ligger du närmare ser inte lastbilschauffören dig och du ser inte vad som händer framför lastbilen. När du bestämt dig för att köra om accelererar du under en eller två sekunder samtidigt som du blinkar, sen går du ut och fortsätter accelerera. Det är inte anmärkningsvärt farligt att köra bredvid en lastbil på tvåfilig väg, men det blir ändå lättare för alla trafikanter om omkörningen genomförs snabbt och resolut.
Texas Department of Transportation rekommenderar beträffande att gå in efter en omkörning: ”Lämna alltid minst fyra billängder mellan din bils bakände och fronten på de lastbilar du kör om”. Anledningen är att lastbilar har lite längre bromssträcka än personbilar, så om den bil som körde om behöver tvärnita, kommer lastbilen att behöva det avståndet för att stanna på. Svenska lastbilar brukar dock ha bra bromsar, så i praktiken blir risken inte mycket större om man går in 15 meter framför än 20 meter, och nästan alla billister sköter det på ett utmärkt sätt.
En personbilsförare ska inte behöva hålla reda på lastbilsförarens döda vinklar, men i just detta fall är det bra att betänka att en omkörande personbil eller motorcykel befinner sig för ett par ögonblick i en död vinkel till vänster nedanför förarhytten. Om denne skär in omedelbart efter att ha passerat, kan det trigga lastbilsförarens bromsreflexer, och om det händer ofta blir chauffören avtrubbad, vilket är farligt.
Överväg att inte köra om ifall det är nedförsbacke eller backkrön. Lastbilar som annars kör i 80 km/h kommer ofta upp i 90 eller 100 km/h när det går utför. Då vill de inte bromsa eftersom man sparar bortåt en hundralapp i bränsle på att behålla farten. Det är ju dessutom en besparing för miljön.

Bör jag köra om i den här rondellen?
Vissa cirkulationsplatser har så bred körbana att en personbilsförare kan få intrycket att de är tvåfiliga. Det är de inte om inte två filer är markerade med streckade linjer i asfalten. Om rondellen är liten är det inte möjligt för alla delar av ett 13 meter långt lastbilssläp att hålla sig innanför en fil av normal bredd. Därför görs körbanan bredare. Därför är det olämpligt att köra om lastbilar, 18-meters trailerekipage eller bussar i sådana små rundelar. Även i cirkulationsplatser med liten rondell och med två smala filer markerade är det bra att inte ligga längsmed lastbil eller släp. Är rondellen däremot stor — av den typ som är vanlig utanför städerna — och tvåfilig, går det utmärkt att ligga jämte en långtradare, buss eller trailer.

En långtradare måste använda hela utrymmet i små rondeller

Det orangea i bilden är en lastbil med släp, även kallad långtradare. Den måste vara ända ute vid refugerna och körbanans ytterkant med nosen för att vänster bakhjul ska gå fritt från den höga stenkanten som markerar körbanans innerkant i många rondeller (se de röda ringarna). En personbil skulle i teorin lätt kunna köra om en annan personbil, men det är bättre att låta bli och istället betrakta cirkulationsplatsen som enfilig.

En nyhet är att vissa städer låtit markera två filer även i små cirkulationsplatser. Det är inte säkert att sådana beslut grundar sig på mer tankeverksamhet än du som trafikant förväntas utöva under bråkdelen av en sekund när du ska samsas i en sådan rundel med en lastbil. Så tänk själv, tänk oberoende och ta inte för givet att en lastbil håller sig i en enda fil!

Risker vid omkörning
Det kan finnas något utmed vägens högerkant ( t ex en bil med varningsblinkers) som tvingar lastbilen att gå ut i omkörningsfilen, alt. bromsa. Om det är regnigt kan en lastbil med dubbelmonterade däck stänka förvånansvärt mycket vatten på din bil och få dig ur kurs, och om du låg i lä bakom lastbilen kan du drabbas av plötsliga vindar när du kommer ut framför. Därför gäller båda händerna på ratten!

Omkörningsfiler i uppförsbacke
En fullastad lastbil med släp kan väga 64 ton i Sverige. Därför är det svårt att hålla 80 km/h i uppförsbackar. Detta har man löst på vissa håll genom att, sålänge backen varar, ha en extra fil för de lättare bilar som vill köra om en tungt lastad lastbil.

Påfart motorväg
Vid påfart till motorväg ska man anpassa farten till motorvägens rådande hastighet och sedan hitta en lucka att glida in i. Här är det lätt att göra misstaget att anpassa sin hastighet till en lastbil som kör på motorvägen, men om högsta tillåtna hastighet är 110 km/h och en personbil som ska in på motorvägen bromsar kraftigt för att komma in bakom lastbilen, kommer den in i ungefär 60 km/h. Så långsamt ska man helst inte köra.
Om du kommer upp jämsides med en långtradare, du är framför mitten på ekipaget och det finns en lucka framför lastbilen, känn dig då fri att köra fortare än lastbilen och inta luckan framför!

Sväng
Ett av de stora skälen till att vi ska blinka när vi svänger ut ur cirkulationsplatser är att det tar ungefär sju sekunder för en lastbil med släp att accelerera upp till 25 km/h och komma ut med hela släpet i cirkulationsplatsen. I en hårt trafikerad rundel kan därför lastbilen bli stående länge utan att komma in. Men om någon av bilarna i cirkulationsplatsen blinkar ut, ger det lastbilen chans att accelerera.

Om du kommer från en väg som en lastbil med släp ska in på kan det hända att lastbilen bromsar in och blinkar med hellyset. Det betyder att du ska köra först — detta eftersom det vore svårt för lastbilen att få med sig släpet in på din väg utan att använda utrymmet där du står. Kom ihåg att väja för annan trafik när du kör!

Helljusblink säger: Du kör först

Vid övergångsställe
Det kostar mycket pengar att bromsa in och accelerera med en lastbil, så om du står vid ett övergångsställe och en lastbil bromsar in så är det dags att gå över direkt.

Backande lastbil med släp

Om en lastbil med släp sätter på varningsblinkers på en vanlig gata så har den förmodligen tänkt backa. Om du är bakom den och backlysena tänds så tveka inte att köra om.
När en lastbil med släp backar behöver föraren utrymme att styra själva bilen än åt höger än åt vänster. Det behövs för att få släpet att gå åt rätt håll. Därför, om du ser att en lastbil backar tvärs över en väg, även om du har bråttom att komma förbi, kommer det att gå fortast om du lämnar tre meters avstånd i sidled till lastbilen medan du väntar på att den kommer bort från vägen.

Annonser

On a train in Scania

I caught a train to København (Copenhagen) today, from Hässleholm in Scania. It had been a couple of years since I rode a train in Scania and the one thing that has changed since then is the composition of passengers with regard to their country of origin. It used to be 80% Nordic (Swedish/Danish/Scanian) but now it was less than 50% Nordic in my car in both directions.

I sat down next to two men who spoke Arabic, however the teenage boy across the gangway, and his family, spoke a language I could not guess — Albanian it would turn out. He asked me if I spoke English and was relieved that I did. Later when the family were pulling down their luggage from the racks he asked me if this was Malmö Central Station. I replied that, ”Nope, it’s Lund. Malmö is the next stop”, and they avoided disaster.

The Arabs next to me said they were going to Copenhagen, yet got off in Malmö. When the ticket-collector came by in the tunnel neath Øresund, he asked another Arabic-looking family where they intended to get off. ”Malmö”, the man replied. ”In that case you have travelled too far. This is Denmark.”
(mer…)

Gothic in web pages

Gothic has been written in particularly three scripts (fuþarks or, as some call them, alphabets) — the Elder Fuþark, Wulfilan Script and (today) Latin. Of these, Latin has the best support on Internet-connected devices; indeed you are reading this in Latin script. The Latin alphabet, however, does not match the sounds or characters of Gothic speech so the Latin transcription has added two special characters: þ (thorn) and ƕ (hwair).

In 1999, the Elder Fuþark was included in the Unicode standard so that it is available to most Internet surfers by downloading and installing a font. The runes are scattered across the range 16A0–16FF.

In 2001 Wulfilan script was included. It has numbers 10330-1034A.

With more and more devices supporting Unicode better and better, it is time to ask the question: Is it time to switch back from Latin script to Wulfilan? If not, Latin will certainly stick and cause usage of the special characters to once again disappear from a nascent reconstructed Gothic as it did from Germanic languages in the Dark Ages. But if the switch should happen completely, it may present beginners with a brick-wall of boxes or invisible text, rather than a learning curve, ever so steep.

A solution which tries to both eat a cookie and save it for later, uses Wulfilan script for upper-case except when the Wulfilan character is problematic due to confusion with a Latin character of different value or when the corresponding Latin character is so similar that it does not matter which one is used. For lower case, it uses the Latin transcription which is already in wide use. Upper case letters aren’t used that often in a text, so they can usually be figured out if they do not show properly. An additional simplification is to take the Gothic character which is shaped like a Y, and which is pronounced either w or like a german ü (Nordic and Koine Greek Y) and let it map to y. This frees w, which can be used to represent the hw-sound of ƕ.

The proposal is exemplified in this PDF: Gothic-script-draft

”He has so many friends”

There are advantages and disadvantages to being a member of a church/congregation. One of the advantages became apparent when a 43 year old Jehovah’s Witness suddenly left his home in Hæssleholm and disappeared on Thursday morning. After police had searched with dogs and a helicopter, the association Missing People took over the search with somewhat more volunteers than expected because there were participants from several neighbouring congregations of Jehovah’s Witnesses. One of the organizers remarked:

He must have been really nice since he has so many friends!

The characteristic that causes people to help persons they are not particularly close to, is called agapæ (αγάπη) in the Greek scriptures. There is no equivalent in germanic languages and it is usually translated into ”love” in English bibles. This property was displayed, not only by the Christians but also by the volunteers of Missing People. Everybody who realize that agapæ is part of their personality may benefit from a study of the experiences made by the Christians of the 1st-4th centuries.

Gathering of volunteers

We searched through the forest piece for piece walking along parallel paths with some 10m distance. It is surprisingly hard to follow a straight path through a forest full of brushwood, marsch, snakes, fallen trees, ticks and thorns. Normally it is a very bad idea to try to balance across a 3-meter-wide watercourse on dead trees. We were lucky.

This is what the searched area mostly looked like

Unfortunately, we did not find him today either. As darkness fell, we said goodbye to the organizers of Missing People and chatted some with an elder from the local congregation. ”Now you better go and search for your wives”, he said, and we promised to do so.

Comparison of 15 Dark Chocolate bars

Sugar-like substances are added to various foods nowadays, even to potato chips. Dark chocolate emerges then as a relatively healthy snack. People have different experiences. Some point out that 70 % chocolate still contains too much sugar and makes them fat. Others have found that 70 % chocolate is surprisingly nutritious and helps them lose weight. How can that be?

We consume different amounts of energy depending on work, leisure time and who we are friends with. For example, even if Proverbs 28:25 may have been meant metaphorically, it says according to one literal translation: ”… he that is relying upon Jehovah will be made fat” (NW), so some of us need darker chocolate than others in order to be reasonably slim.

However a very possible explanation is that the person who tried 70 % chocolate and added weight, tried a bar which had ”70 %” writ large on it, but which actually contained ca 55 % cocoa. This is possible because some producers make 3-layered chocolate bars with chocolate – sugary grease – chocolate. If it tastes sweet, it is not chocolate. Chocolate is bitter. These layered bars typically has a fine-print after the ingredients saying ”At least 70 % cocoa in the chocolate.” instead of ”At least 70 % cocoa.” Who would have thought the bar contained non-chocolate?

The EU has defined chocolate for the European market thus:

”Chocolate” designates the product obtained from cocoa products and sugars which contains not less than 35 % total dry cocoa solids, including not less than 18 % cocoa butter and not less than 14 % of dry non-fat cocoa solids.

There is no definition of ”dark chocolate” but since ”chocolate” needs > 35 % cocoa, the ratio for ”dark chocolate” should be substantially higher.

Following Marabou’s habit of writing 70 % on most sorts, (even when it is not all chocolate) many people expect a chocolate bar to contain at least 70 % cocoa if it is called ”dark”. And as we can see in the table, several other brands have 70 %-bars. Therefore, if there should exist a threshold where a chocolate becomes dark, 70 % is it.

The table below compares 15 sorts of dark chocolate bars, available in Sweden, to help you pick the right ones for your need and financial circumstances. It does not tell the whole story – some sorts were made from better ingredients, using certified processes that are less damaging to the environment. Some ingredients are fair-traded, some have a bad reputation and some of this is reflected in the price.

The index is simply:

index = %cocoa – price in SEK – energy content for 1 g in kJ

Brand / sort Cocoa ratio Energy, kJ Fat ratio Sweetener Flavour Price, kr Index Sold by
Superior, made by DIPA sas Superior: Dark Orange 70 % 2 050 34 % sugar + glucose orange (vanilla) 14,00 35 Netto
choco_anglamark-wi Änglamark: Mint Flavour 70 % 2 500 45 % cane sugar mint (vanilla) 25,00 20 Coop
choco_maraboumint-wi Marabou: Cocoa Mint 70 % 2 465 45.5 % sugar + milk mint (salt, almond) 16,00 29 many
choco_marabousalt-wi Marabou: Sea salt Pecan 70 % 2 450 45.5 % sugar salt (pecan) 16,00 29 many
choco_cloetta-wi Cloetta: Mörk Choklad 72 % 2 150 42 % maltitol + sucralose 15,00 35 many
choco_natracranberry-wi Natra Zahor: Noir aux Canneberges 72 % 2 250 37 % sugar cranberry 19,00 30 Ica
choco_garant-wi Garant: Mörk choklad – kakao 72 % 2 250 39 % sugar 14,00 35 Willys
choco_conamoredark-wi Con Amore: Extra Dark 72 % 2 317 42.1 % sugar 11,00 37 many
choco_conamoreorange-wi Con Amore: Touch of Orange 72 % 2 234 37.9 % sugar + glucose orange 11,00 38 many
choco_natraecuador-wi Natra Zahor: Ecuador 74 % 2 400 44 % sugar 19,00 31 Ica
choco_superiordark-wi Superior: Extra Dark 80 % 2 350 48 % sugar (vanilla) 14,00 42 Netto
choco_anthon-wi Anthon Berg: Extra Dark 81 % 2 450 48 % sugar (vanilla) 25,00 31 many
choco_marabou86-wi Marabou: Cocoa 86 % 2 630 56.5 % sugar + milk powder 16,00 43 many
choco_lindt90-wi Lindt: Dark Supreme 90 % 2 400 55 % sugar vanilla 22,00 44 many
choco_greenandblack-wi Green & Black’s: Dark ? % 2 395 41.6 % raw cane sugar (vanilla) 30,00 many

Remarks
Green & Black’s Dark has 70 % cocoa solids, that is cocoa with the fat removed, so its total cocoa content should be higher, and in deed it tastes more bitter than a typical 70 %-chocolate.
Prices were rounded and in case I saw the bars for sale in several stores, are an average. This is in the country side; expect somewhat expensier in the cities.
Where flavours are in parentheses they are barely noticeable.

A positive step is that some brands display percentage of cocoa mass and cocoa butter in the ingredients listing. Superior and Anthon Berg does this. Another positive development is the existence of flavoured bars with high chocolate content. Lindt 90 % actually tastes vanilla in a meaningful way.

What is your favourite dark chocolate?