Författare: sestir

Med lastbilar i trafiken — Q&A

Varför blinkade lastbilen?
När en långtradare kör om en annan brukar det vara svårt för den omkörande föraren att veta när släpets bakände passerat så att det är säkert att gå tillbaks till det högra körfältet. Den som blir omkörd brukar därför signalera med en helljusblinkning för att visa den som kör om att hen är förbi.

Andra orsaker kan inkludera: hälsning på kompis, signal till mötande att stänga av sitt hellyse, misstag vid famlande efter annat reglage samt en signal att något är fel med framförvarande fordon.

Hur kör jag bäst om?
Utgå från en punkt ca 20 meter bakom lastbilen. Ligger du närmare ser inte lastbilschauffören dig och du ser inte vad som händer framför lastbilen. När du bestämt dig för att köra om accelererar du under en eller två sekunder samtidigt som du blinkar, sen går du ut och fortsätter accelerera. Det är inte anmärkningsvärt farligt att köra bredvid en lastbil på tvåfilig väg, men det blir ändå lättare för alla trafikanter om omkörningen genomförs snabbt och resolut.
Texas Department of Transportation rekommenderar beträffande att gå in efter en omkörning: ”Lämna alltid minst fyra billängder mellan din bils bakände och fronten på de lastbilar du kör om”. Anledningen är att lastbilar har lite längre bromssträcka än personbilar, så om den bil som körde om behöver tvärnita, kommer lastbilen att behöva det avståndet för att stanna på. Svenska lastbilar brukar dock ha bra bromsar, så i praktiken blir risken inte mycket större om man går in 15 meter framför än 20 meter, och nästan alla billister sköter det på ett utmärkt sätt.
En personbilsförare ska inte behöva hålla reda på lastbilsförarens döda vinklar, men i just detta fall är det bra att betänka att en omkörande personbil eller motorcykel befinner sig för ett par ögonblick i en död vinkel till vänster nedanför förarhytten. Om denne skär in omedelbart efter att ha passerat, kan det trigga lastbilsförarens bromsreflexer, och om det händer ofta blir chauffören avtrubbad, vilket är farligt.
Överväg att inte köra om ifall det är nedförsbacke eller backkrön. Lastbilar som annars kör i 80 km/h kommer ofta upp i 90 eller 100 km/h när det går utför. Då vill de inte bromsa eftersom man sparar bortåt en hundralapp i bränsle på att behålla farten. Det är ju dessutom en besparing för miljön.

Bör jag köra om i den här rondellen?
Vissa cirkulationsplatser har så bred körbana att en personbilsförare kan få intrycket att de är tvåfiliga. Det är de inte om inte två filer är markerade med streckade linjer i asfalten. Om rondellen är liten är det inte möjligt för alla delar av ett 13 meter långt lastbilssläp att hålla sig innanför en fil av normal bredd. Därför görs körbanan bredare. Därför är det olämpligt att köra om lastbilar, 18-meters trailerekipage eller bussar i sådana små rundelar. Även i cirkulationsplatser med liten rondell och med två smala filer markerade är det bra att inte ligga längsmed lastbil eller släp. Är rondellen däremot stor — av den typ som är vanlig utanför städerna — och tvåfilig, går det utmärkt att ligga jämte en långtradare, buss eller trailer.

En långtradare måste använda hela utrymmet i små rondeller

Det orangea i bilden är en lastbil med släp, även kallad långtradare. Den måste vara ända ute vid refugerna och körbanans ytterkant med nosen för att vänster bakhjul ska gå fritt från den höga stenkanten som markerar körbanans innerkant i många rondeller (se de röda ringarna). En personbil skulle i teorin lätt kunna köra om en annan personbil, men det är bättre att låta bli och istället betrakta cirkulationsplatsen som enfilig.

En nyhet är att vissa städer låtit markera två filer även i små cirkulationsplatser. Det är inte säkert att sådana beslut grundar sig på mer tankeverksamhet än du som trafikant förväntas utöva under bråkdelen av en sekund när du ska samsas i en sådan rundel med en lastbil. Så tänk själv, tänk oberoende och ta inte för givet att en lastbil håller sig i en enda fil!

Risker vid omkörning
Det kan finnas något utmed vägens högerkant ( t ex en bil med varningsblinkers) som tvingar lastbilen att gå ut i omkörningsfilen, alt. bromsa. Om det är regnigt kan en lastbil med dubbelmonterade däck stänka förvånansvärt mycket vatten på din bil och få dig ur kurs, och om du låg i lä bakom lastbilen kan du drabbas av plötsliga vindar när du kommer ut framför. Därför gäller båda händerna på ratten!

Omkörningsfiler i uppförsbacke
En fullastad lastbil med släp kan väga 64 ton i Sverige. Därför är det svårt att hålla 80 km/h i uppförsbackar. Detta har man löst på vissa håll genom att, sålänge backen varar, ha en extra fil för de lättare bilar som vill köra om en tungt lastad lastbil.

Påfart motorväg
Vid påfart till motorväg ska man anpassa farten till motorvägens rådande hastighet och sedan hitta en lucka att glida in i. Här är det lätt att göra misstaget att anpassa sin hastighet till en lastbil som kör på motorvägen, men om högsta tillåtna hastighet är 110 km/h och en personbil som ska in på motorvägen bromsar kraftigt för att komma in bakom lastbilen, kommer den in i ungefär 60 km/h. Så långsamt ska man helst inte köra.
Om du kommer upp jämsides med en långtradare, du är framför mitten på ekipaget och det finns en lucka framför lastbilen, känn dig då fri att köra fortare än lastbilen och inta luckan framför!

Sväng
Ett av de stora skälen till att vi ska blinka när vi svänger ut ur cirkulationsplatser är att det tar ungefär sju sekunder för en lastbil med släp att accelerera upp till 25 km/h och komma ut med hela släpet i cirkulationsplatsen. I en hårt trafikerad rundel kan därför lastbilen bli stående länge utan att komma in. Men om någon av bilarna i cirkulationsplatsen blinkar ut, ger det lastbilen chans att accelerera.

Om du kommer från en väg som en lastbil med släp ska in på kan det hända att lastbilen bromsar in och blinkar med hellyset. Det betyder att du ska köra först — detta eftersom det vore svårt för lastbilen att få med sig släpet in på din väg utan att använda utrymmet där du står. Kom ihåg att väja för annan trafik när du kör!

Helljusblink säger: Du kör först

Vid övergångsställe
Det kostar mycket pengar att bromsa in och accelerera med en lastbil, så om du står vid ett övergångsställe och en lastbil bromsar in så är det dags att gå över direkt.

Backande lastbil med släp

Om en lastbil med släp sätter på varningsblinkers på en vanlig gata så har den förmodligen tänkt backa. Om du är bakom den och backlysena tänds så tveka inte att köra om.
När en lastbil med släp backar behöver föraren utrymme att styra själva bilen än åt höger än åt vänster. Det behövs för att få släpet att gå åt rätt håll. Därför, om du ser att en lastbil backar tvärs över en väg, även om du har bråttom att komma förbi, kommer det att gå fortast om du lämnar tre meters avstånd i sidled till lastbilen medan du väntar på att den kommer bort från vägen.

Annonser

Hur känner jag igen en sann profetia innan den går i uppfyllelse?

Det var en hyfsat tråkig lektion en varm vårdag men läraren Lotta1 gjorde det bästa av situationen, hon bara beskrev ämnet så gott och tydligt hon kunde så att åtminstone den som var motiverad kunde ta in det.

Plötsligt föll Magnus1 av sin stol och blev liggande på golvet avsvimmad. Nästan alla samlades i en cirkel omkring honom för att se vad som hände. Lotta bad Jenny1 öppna ett fönster för det var ganska dålig ventilation. Kanske var det därför han svimmade?

Magnus öppnade ögonen och satte sig upp. Med pipig röst och ett förfärat ansiktsuttryck sa han: ”Fredrik1, om du inte genast slutar picka på din pulsåder och lär dig att respektera livet, kommer du att dö!”

Efter att den inledande chocken lagt sig bröt hela salen ut i ett hjärtligt gapskratt. Killen var helt enkelt överkänslig och tålde inte att se någon leka med sina blodådror. Lotta bad alla att avhålla sig från den sysselsättningen och när det blev rast samlades de flesta barnen kring Magnus för att se om de kunde få honom att svimma igen genom att picka på sina pulsådror, slå på dem med stenar, såga i dem med linjaler osv. Det gick inte.

Golden Ninebark flower

Vad har vi för användning av profeter om det inte går att veta vem som är profet och vem som hittar på? Den här artikeln syftar till att ge dig ett antal kännetecken till hjälp för att urskilja vilka budskap som ska tas på allvar.

(mer…)

Vad är fel med Jehovas Vittnen?

Vi ska i korthet betrakta 5 organisatoriska problem som avgör Jehovas Vittnens framtid.

1. Opak redovisning

Uppskattningar av hur mycket pengar som försvinner av oärliga orsaker inom religiösa organisationer brukar landa mellan 6 % och 12 %1. Därför är det viktigt för medlemmarna i ett samfund att se till att det finns en tillförlitlig redovisning av hur pengarna används som är tillgänglig för alla medlemmar att läsa. Standardlösningen är att ledningen producerar en årsredovisning och att verksamheten granskas av en oberoende (ej medlem) revisor som intygar att årsredovisningen är tillförlitlig. Årsredovisningen kan spridas till medlemmarna i pappersform eller, om man vill spara pengar, som en pdf-fil via samfundets hemsida.

Jehovas Vittnens ledning producerar visserligen årsredovisningar. De distribuerar också en bok till medlemmarna varje år som kallas ”årsbok” och som innehåller en stor mängd sifferupplysningar, dock ingen finansiell årsredovisning. Dessutom är Jehovas Vittnens ledares hemsida till bredden fylld med pdf-filer. Den innehåller ändå ingen årsredovisning.

Om ett Jehovas Vittne vill ta reda på hur de frivilliga bidragen används, eller vart de stora mängderna pengar egentligen tar vägen, måste hen först ta reda på vilka juridiska personer som är inblandade i transaktionerna, därefter vilka länder de är registrerade i och sedan var de har publicerat sina årsredovisningar. Någon har uppenbarligen velat göra det svårt.

Ifall en medlem skulle våga sig på att fråga efter församlingens stadgar, hänvisar dessa till en rad andra dokument som också måste begäras ut för att få en överblick av situationen. Det kan t ex stå:

”Församlingen och dess förvaltning (§ 3) är bunden till den religiösa lagen. (Trossamfundets stadgar[TS], Inledning, stycket 4)”

Är ”den religiösa lagen” ytterligare ett dokument som medlemmen måste efterfråga för att veta vad som gäller? Förutom Trossamfundets stadgar, då alltså. Och det var bara tredje stycket i 1 §.2

Varje döpt Jehovas Vittne har en liten grön bok som heter Organiserade för att göra Jehovas vilja.3 Den ser ut som om den skulle kunna innehålla stadgar och liknande men det gör den inte. Istället innehåller den en massa regler och det är oklart vilka som gäller i första hand vid en eventuell tvist i domstol — den gröna bokens regler, bibelns regler eller de av medlemmarna okända stadgarnas regler.

JW logo på Riketssals fasad

Den styrande kretsens webbsajt marknadsförs nu i alla sammanhang av och mot Jehovas Vittnen.

2. De som undervisar är inte kvalificerade till det

Att besöka människor i deras hem för att lära dem om kristendom är ett ganska fräckt tilltag som är förlåtligt endast om a) de verkligen behöver lära sig om kristendom och b) den som ringer på verkligen vet mer än den besökte om kristendom. a) kan diskuteras, men låt oss anta att alla verkligen behöver lära sig om kristendom. Hur är det då med b)?

För att ta ett exempel: En gång i tiden hade Johannes 17:3 följande lydelse i Jehovas Vittnens bibel (NW):

Detta betyder evigt liv, att de fortsätter att inhämta kunskap om dig, den ende sanne Guden … 4

Lägg märke till ordet fortsätter. Många gånger hördes både talare och de som svarade på frågor vid studierna betona detta ord och dra slutsatsen att det var viktigt att regelbundet vara med vid mötena och fylla på med kunskap. Hade de istället läst de äldre texterna på Grekiska hade de upptäckt att det ordet inte finns i bibeltexten:

Αὕτη (detta) δέ (men) ἐστιν (är) ἡ αἰώνιος (det tidsåldriga) ζωή (livet) , ἵνα (att) γινώσκωσίν (de lär känna) σε (dig) τὸν (den) μόνον (ende) ἀληθινὸν (genuine) θεόν (guden) 5

Ordet fortsätter kom förmodligen av att uttrycket beskriver en handling som pågår under en tidsperiod, snarare än i ett ögonblick och att Nya Världens Översättning var ämnad att bokstavligt återge all information som kan kramas ur bibeltexten.

Att vränga bibelns rena och sanna lära har varit en favoritsysselsättning för kristendomens motståndare ända sedan texterna skrevs. Därför är det ansvarslöst och diskvalificerande att göra som de flesta Jehovas Vittnen och hoppas att någon annan sett till så att informationen inom rörelsen skulle vara rätt, utan att själva vilja lyfta baken för att kolla upp det.

3. Utfrysning av avhoppare

Medlemmarna accepterar att makthavarna bestämmer vilka de får lyssna på. Grejen med detta är att det är systemiskt. Sedan 1981 uppmanas medlemmar att helt bryta kontakten med den som sagt upp sitt medlemskap. Eftersom medlemmar vägrar prata med avhoppare skulle det vara jobbigt för avhoppare att fortsätta försöka komma till tals med medlemmar. Därför gör de inte det. Därför möts medlemmar av en nästan total brist på initierad kritik från omvärlden. Därför kan det verka som om makthavarna har rätt när deras billiga lögner endast jämförs med utomståendes okunniga: ”Asså visst, det kanske står så i bibeln men ni kan väl inte på fullt allvar tro på något som skrevs för femtusen år sedan?”

Kan du föreställa dig vad som händer med en sådan organisation? Dess medlemmar kommer bara att bli sjukare, räddare och mer felinformerade för varje dag som går. Kanske kommer den att glida mjukt in i förgängelsens dimmor som en klubb för pensionärer som satsade hela sitt liv och tycker det är för sent att börja på något nytt. Kanske går den i graven i ett fyrverkeri av skandaler av olika slag. Helt säkert blir medlemmarna offer.6

4. Tjänsterapporten premierar fusk

I ett litet pappersformulär skriver medlemmen upp hur många timmar hen undervisat andra människor i uppfyllelse av Matteus 24:14.7

Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma. — NW

Den som har studerat bibeln på dess ursprungsspråk — Hebreiska, Grekiska och Arameiska — frågar sig dock om Jehovas Vittnen kan utföra det uppdraget utan att egentligen riktigt veta vad budskapet går ut på. Många Jehovas ”Vittnen” erbjuder helt enkelt en tidning som heter Vakna! när de kommer på besök.

April-nummret 2015, t ex innehåller följande ämnen:

 • Vad hände med barnuppfostran?
 • Ett besök i Honduras
 • När man känner sig ensam
 • Djur (Bibelns syn)
 • Hur använder du digital teknik?
 • Kattens morrhår (slump eller formgivning)

Det går förvisso att argumentera för att de goda nyheterna har viss närvaro i tidskriften, men det uppstår också en gränsdragningsfråga. Kan man prata om vad som helst och ändå rapportera tiden? Är det det faktum att man har skrämt upp en person som inte väntade besök som gör att tiden räknas? De svåra gränsdragningarna vore inget problem om siffrorna som lämnas in enbart är till för statistiken, men så är inte fallet. Medlemmen förväntas sätta ut sitt namn och ges av äldstekretsen olika ställning i församlingen beroende på hur mycket tjänst som rapporteras. De som fuskar bäst bland männen blir förordnade till biträdande tjänare och äldste och ska sedan från talarstolen undervisa de övriga om bl a ärlighet.

5. Ledarna impersonerar medlemmarna

När personer utifrån kritiserar ledningen inom Organisationen låter det i själva verket som om det är de enskilda medlemmarna som kritiseras och de flesta medlemmar uppfattar det så. T ex kan någon säga: ”Jehovas Vittnen lär att evolutionsteorin är falsk.” För ett Jehovas Vittne skulle detta låta som om det var konsensus bland medlemmarna att evolutionsteorin skulle vara falsk. Det kanske det är också eftersom många som accepterat evolutionsteorin, eller som har upptäckt att den har stöd i bibeln, har hoppat av. Men för att säga att det är just makthavarna som står för läran skulle ett vittne säga: ”Sällskapet lär …”, ”Organisationen lär …” eller ”Styrande kretsen har bestämt …”.

Bakgrund

I slutet av 1800-talet bildades en förening i USA som kallades Bibelforskarna. De gav ut tidskrifter och annan bibelförklarande litteratur som grundade sig på samstämmigheten i tolkningar gjorda av Charles T. Russel, Jonas Wendell, George W. Stetson, George Storrs och Nelson H. Barbour. Efter att dessa personer dog, förvandlades Bibelforskarna till något som mer och mer liknade ett religionssamfund. År 1931 bytte de också namn till Jehovas Vittnen.

Bibelforskarna utmärkte sig genom att hävda att läran om helvetet saknade grund i bibeln. Jehovas Vittnen utmärkte sig genom att vara neutrala i politiska frågor, vägra strida i krig eller göra värnplikt, ta en Ariansk position i frågan om Guds natur, använda uteslutning och inte acceptera rökning av tobak bland medlemmarna.

Idag (juni 2015) finns ca 8,3 miljoner aktiva Jehovas Vittnen i världen. En liten grupp av män som kallas Styrande kretsen har oligopol på informationsflödet till medlemmarna och når fram genom samfundets webbsajt, genom en stor mängd utgiven litteratur och nu även m h a en egen webb-TV-kanal. Under perioden september 2013 — augusti 2014 fick Styrande kretsens webbsajt drygt 850 miljoner besök8. Den har mycket hög link popularity och listas därför högt i sökmotorer, bl a eftersom många människor blir upprörda över dess publikationers innehåll och länkar dit i desperation och i förhoppningen att någon ska göra något åt saken, vilket givetvis får motsatt effekt.

Om artikelförfattaren

Mitt namn är Basti Weidemyr och jag har varit ett aktivt Jehovas Vittne i drygt 20 år. Idag överlämnade jag till de äldste det brev vari jag säger upp mitt medlemskap. Som en följd av det (men egentligen p g a makthungern hos medlemmarna i Styrande kretsen) kommer ca 9 av 10 Jehovas Vittnen att vägra prata med mig på obestämd tid — det är 1/3 av min bekantskapskrets. Jag skrev den här artikeln både för att förklara för mina tidigare vänner varför jag går ur, och för att det känns som om det behövs en serie artiklar som riktar fokus mot Styrande kretsens Organisations verkliga attitydproblem.

selfie_away-w

Det var förstås ett misstag att gå med. När nya kontrollmekanismer lanserades från ledningen tänkte jag gång på gång: ”det här kommer folk inte att acceptera”. Men det gjorde folk. Tydligen har människor en förmåga att utestänga obehagliga verkligheter och bortse från allt som inte drabbar dem själva på kort sikt. De är hellre förloraren i det vinnande laget än den som möter upp för att starta ett nytt lag. Men en religiös organisation har lika lång hållbarhetstid som ett paket mjölk.

Jehovas Vittnens Organisation går inte att reformera. Tromigjagharförsökt. Min personliga åsikt är att det behövs ett nytt fräscht samfund. Jehovas Vittnen var BF1931-08-16.

 1. http://www.dagen.se/dokument/kyrkosvindleriet-ökar-dramatiskt-1.361653

 2. Markarydsförsamlingens stadgar per 2009.

 3. Utgiven av Watchtower Bible & Tract Society of NY, Inc.

 4. Efter revisioner lyder NW: Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden …

 5. Den Grekiska texten hämtades från: Robinson & Pierpont, 2005, The New Testament in the Original Greek Byzantine Textform.

 6. 2015 års områdessammankomst har temat ”Efterlikna Jesus!”. Jesus var som bekant offer för det moraliska förfallet i den tidens judiska sekter, så det passar bra.

 7. Organiserade för att göra Jehovas vilja, s 84.

 8. Jehovas Vittnens årsbok för 2014, sid 177.

Splits to self-hosted

Since it has always been hard to decide whether to write in English or Swedish and since the Gothic bible text needs Javascript (which is not allowed by wordpress.com) to change between transcriptions, I split the blog like this:

weihos.eu/ will be in English. It will feature the Gothic text in standard transcription (Y=w) and articles will be rather deep about stuff that is relevant to any Christians.

yeihosbokos.wordpress.com/ will be in Swedish. It will feature the Gothic text in Yeihos Bokos transcription (Y=y) and articles will cover issues mainly related to the Jehovah’s Witnesses and Swedish society.

Actually I don’t want to blog and now I have two blogs, but that is what you get when you realize at an age of 25 that you cannot trust most of your friends or institutions and that you have to research everything for yourself, then is denied the medium to inform your friends about what you discovered.
—-

Eftersom det alltid varit svårt att bestämma sig för om man ska skriva på svenska eller engelska och eftersom den gotiska bibeltexten kräver Javascript (vilket inte tillåts av wordpress.com) för att byta mellan transcriptioner, delar jag bloggen så här:

weihos.eu/ är på engelska. Den har den gotiska texten i standard-transkription (Y=w) och artiklarna är ganska djupa om grejer som berör alla kristna.

yeihosbokos.wordpress.com/ är på svenska. Den har den gotiska texten i Yeihos Bokos-transkription (Y=y) och artiklarna berör mestadels Jehovas Vittnen och det svenska samhället.

Egentligen vill jag inte blogga och nu har jag två bloggar. Men det är vad som händer när man inser vid 25 års ålder att man inte kan lita på de flesta av sina vänner eller institutioner och att man måste forska i allting själv, och sedan förvägras det medium där man skulle informerat sina vänner om vad man fann.

How Exclusive is Christianity?

Looking around on the Internet we find many claims that Christianity, and even the bible, foster a negative attitude towards other religions. While it is hard to prove what priests, deacons and elders tell the members of their congregations, there is so much agreement among members that they are being warned against other religions and philosophies, that in this article we will presume that warning against exploring other religions and philosophies is the norm. This will be true in varying degrees for different denominations.

However, while some people define Christianity as what most people who claim to be Christian says and does, that is not a meaningful definition. Actually, we already have a word for that: stupidity. Two better definitions would be:

 • what Yesus tought and did
 • what is taught in the largest selection of writings that accord with each other and with what Yesus taught and did, and best fulfills the requirements specified in 2 Timothy 3:17 of what constitute holy scripture

the latter being used on this blog. So, what does the bible say about what use a Christian may make of the lore of other philosophies? We start in the old testament:

When thy brother — son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend who is as thine own soul — doth move thee, in secret, saying, Let us go and serve other gods — (which thou hast not known, thou and thy fathers, of the gods of the peoples who are round about you, who are near unto thee, or who are far off from thee, from the end of the earth even unto the end of the earth) — thou dost not consent to him, nor hearken unto him, nor doth thine eye have pity on him, nor dost thou spare, nor dost thou cover him over. But thou dost surely kill him; thy hand is on him, in the first place, to put him to death, and the hand of all the people last; and thou hast stoned him with stones, and he hath died, for he hath sought to drive thee away from Jehovah thy God, who is bringing thee out of the land of Egypt, out of a house of servants; and all Israel do hear and fear, and add not to do like this evil thing in thy midst. — Deuteronomy 13: 6-11, YLT.

Here we have a clear statement of religious intolerance, but we have to ask ourselves: Who is intolerant? This is not primarily a part of the bible but is primarily a part of the law of the ancient Jewish state of Israel. It was supposed to be enforced within the country’s borders only. Consequently, wether or not this portion of text was inspired by Yehovah, after this ancient law was voided and replaced with the law of Christ (Galatians 3:13), it doesn’t speak for Christianity. Christianity’s relation to the Mosaic law consist of using it to learn about the character of Yehovah, the principles of sound religion and for calibration of a Christian’s conscience. The following detail from the previous chapter will be of use:

When Jehovah thy God doth cut off the nations — whither thou art going in to possess them — from thy presence, and thou hast possessed them, and hast dwelt in their land — take heed to thee, lest thou be snared after them, after their being destroyed out of thy presence, and lest thou enquire about their gods, saying, How do these nations serve their gods, and I do so — even I?
Thou dost not do so to Jehovah thy God; for every abomination of Jehovah which He is hating they have done to their gods, for even their sons and their daughters they burn with fire to their gods.
— Deuteronomy 12:29-31, YLT.

for” in this quote is כי in Hebrew, suggesting that what preceded was caused by what followed. So, if it weren’t for the fact that the religions practiced in Canaan at this time resulted in outrageous deeds, there would not necessarily have been a reason to warn against adopting their practices for use in worship of Yehovah. LXX agrees, using γὰρ (for/because).

Paul explained a Christian’s relation to the Mosaic law further in Romans 2:12-16:

for as many as without law did sin, without law also shall perish, and as many as did sin in law, through law shall be judged, for not the hearers of the law are righteous before God, but the doers of the law shall be declared righteous: — For, when nations that have not a law, by nature may do the things of the law, these not having a law — to themselves are a law; who do shew the work of the law written in their hearts, their conscience also witnessing with them, and between one another the thoughts accusing or else defending, in the day when God shall judge the secrets of men, according to my good news, through Jesus Christ.

When Paul talks about the law he uses definite article, indicating he means not any law but a certain one. The law in question is probably the Mosaic one. Paul argues that the Mosaic law is not the way to salvation and claims that gentiles (εθνη) can be righteous before God. Gentiles usually did not count as fully Jewish, so this is an argument against the exclusivity of Judaism. If Judaism wasn’t exclusive, why would Christianity — the continuation of Judaism — be?

John 14:6:
𐌵aþ imma Ïesus · Ïk im sa yigs jah sunja jah libains · 𐌰inshun ni qimiþ at attin niba þairh mik :
Said to him Yesus: I am the way and truth and life — nobody comes to [the] father except through me.

Mankind journeys into the mist of future, from a time when God wasn’t as respected as he needed to be in order to be able to save us, and into an age when God is commonly held to be a joke.
When Yesus says no one can come to the Father except through him, we need to understand that no one can come to the Father at all today. In other words, we cannot become perfect enough in order to live forever, nor can our children and grand children even make peace with each other. If, however, our children and grand children take Christianity seriously, and if we provide them with exact knowledge and a sense for what God’s will is, our descendants will eventually make it. The same is true for, say, a buddhist and with a little luck (just like a Christian needs) his grand children will align their lives with the essence of Yesus’ teachings and they will all be saved.

A common interpretation, starting from the context of this statement, observing that Yesus is addressing his 11 apostles, suggests the statement was meant to be true only for them and perhaps for the readership of John’s gospel throughout the first decades of its existence. If so, Yesus would be just one of many ways to God the father today. This is valid exegesis but leaves an apologetic aftertaste. Yesus’ statement is indeed universally true, and will remain true until mankind has been reunited with either God the father or with sheol the nonexistence. However, keep in mind that nothing has prevented Yesus from influencing other philosophies both before and after he showed up in the promised land.

Next quote:

And having come near, Jesus spake to them, saying, ‘Given to me was all authority in heaven and on earth; having gone, then, disciple all the nations, (baptizing them — to the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all, whatever I did command you,) and lo, I am with you all the days — till the full end of the age.’ — Matthew 28:18-20, YLT.

Why, if Christianity isn’t the exclusive way to salvation, should Christians preach worldwide? The Greek underlying ”all the nations” is familiar — παντα τα εθνη. Eθνη was translated as ”gentiles” above.

Jewish Encyclopedia writes[1], citing Sanhedrin 59a (a Jewish but not Christian scripture):

Inasmuch as the Jews had their own distinct jurisdiction, it would have been unwise to reveal their laws to the Gentiles, for such knowledge might have operated against the Jews in their opponents’ courts. Hence the Talmud prohibited the teaching to a Gentile of the Torah, ”the inheritance of the congregation of Jacob”.

And here is the portion of text they refer to:

Resh Lakish also said: A heathen who keeps a day of rest, deserves death, for it is written, And a day and a night they shall not rest, and a master has said: Their prohibition is their death sentence.
Rabina said: Even if he rested on a Monday. Now why is this not included in the seven Noachian laws? — Only negative injunctions are enumerated, not positive ones. But the precept of observing social laws is a positive one, yet it is reckoned? — It is both positive and negative.
R. Johanan said: A heathen who studies the Torah deserves death, for it is written, Moses commanded us a law for an inheritance;  it is our inheritance, not theirs.
— Babylonian Talmud — Sanhedrin 58b-59a.

It may be against a backdrop of such sentiment, Yesus instructed his disciples to disciple and teach all gentiles, that is, without discrimination. If so, it becomes quite easy to understand James’ suggestion in 3:1, not as a contradiction but as a clarification and as good advice:

My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. (NKJV)

With this, the bible as a whole, does not command Christians to teach worldwide unless they, like Yesus’ disciples, have knowledge that would greatly benefit the people of the nations. Certainly, for a Christian to suggest that his or her local congregation didn’t give them such knowledge would usually be correct, but would also require an amount of fortitude.

A text which is sometimes cited to show the exclusivity of Christianity is Mark 16:14-16. This, however, is questionable since Mark’s gospel probably ends after 16:8. The verses from 9 onward
are supported by Italian and Antiochene manuscripts while they are omitted by early Alexandrine mss and by the Sinaitic Palimpsest.
They read thus:

Afterwards, as they are reclining (at meat), he was manifested to the eleven, and did reproach their unbelief and stiffness of heart, because they believed not those having seen him being raised; and he said to them, ‘Having gone to all the world, proclaim the good news to all the creation; he who hath believed, and hath been baptized, shall be saved; and he who hath not believed, shall be condemned. — v14-16 from the long (forged?) ending of Mark’s Gospel.

What is next in the list? Luke 9:49-50:

And John answering said, ‘Master, we saw a certain one in thy name casting forth the demons, and we forbade him, because he doth not follow with us;’ and Jesus said unto him, ‘Forbid not, for he who is not against us, is for us.’ (YLT)

While, on the surface, this seems like clear evidence of a nonexclusive attitude towards what could easily become a sect and a different faith, from Yesus, the background of this story is a situation where Yesus challenges the established religious authorities and relies on his popularity to survive, and where a substantial part of the people appreciate him for his ardour. Therefore, the parallel story in Mark adds:

… for there is no one who shall do a mighty work in my name, and shall be able readily to speak evil of me — Mark 9:39b.

2 John strikes another tone:

if any one doth come unto you, and this teaching doth not bear, receive him not into the house, and say not to him, ‘Hail!’ for he who is saying to him, ‘Hail,’ hath fellowship with his evil works. — 2 John 10-11, YLT.

”This teaching” probably refers to ”Jesus Christ coming in flesh” (v7).

Some commentaries suggest that expressing a greeting in this age was a much longer procedure than today, involving hugging and smalltalk. In any case, the author is certainly trying to scare people from talking to those who have different opinions from his own. One wonders if the author would like to be shunned in the same way when he preached the gospel of Yesus come in flesh. (Luke 6:31)

It should be remarked that some Christians simply omit 2 Peter, 2 & 3 John, Jude and Revelation from their personal canon. These books have the weakest support among manuscripts and church fathers, of the NT books of the protestant canon.

Finally, let’s consider the name of this blog. It’s from 2 Timothy 3:14-15 which reads:

And thou — be remaining in the things which thou didst learn and wast entrusted with, having known from whom thou didst learn, and because from a babe the Holy Writings thou hast known, which are able to make thee wise — to salvation, through faith that is in Christ Jesus; (YLT)

Almost all English translations put Holy Writings, or their corresponding expression, in definite form. It has traditionally been translated definite since the Byzantine greek text use definite article in front of it and in the middle age, the Byzantine text was the best we had in Europe, in competition with the Latin versions.

Now, however, we have a lot of Gothic text in a translation made ca 350 CE, and it says:

þatei us barniskja yeihos bokos kunþes

Yeihos has the strong inflection and no article, so it is almost certainly indefinite in the Gothic text. Consequently, literally it says ”that from childhood you have known holy scripture(s)”, or in older English: ”that from a babe Holy Writing(s) thou hast known”.

The Gothic versions receive support from the Alexandrian text-type where for example Codex Sinaiticus reads[2]:

…ΟΤΙΑΠΟΒΡΕΦΟΥ•ÏΕΡΑΓΡΑΜΜΑΤΑoΙΔΑCΤΑΔΥΝΑΜΕΝΑCΕCΟΦΙCΑΙΕΙCCωΤΗΡΙΑΝΔΙΑΠΙCΤεωCΤΗCΕΝΧω̄ΙῩ

ὅτι (that) ἀπὸ (from) βρέφου[ς] (babe) ἱερὰ (holy) γράμματα (text) οἶδας (you have known) τὰ (that) δυνάμενά (enable) σε (you) σοφίσαι (attain wisdom) εἰς (for) σωτηρίαν (salvation) διὰ (through) πίστεως (faith/commitment) τῆς (that) ἐν (in) χριστῷ (anointed) Ἰησοῦ (Yesus).

ΠΑCΑΓΡΑΦΗΘΕΟΠΝΕΥCΤΟCΚΑΙωΦΕΛΙΜΟCΠΡΟCΔΙΔΑCΚΑΛΙΑΝΠΡΟCεΛΕΓΜΟΝΠΡΟCΕΠΑΝΟΡΘωCΙΝΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΑΝΤΗΝΕΝΔΙΚΑΙΟCΥΝΗ…

Πᾶσα (Every) γραφὴ (scripture) θεόπνευστος ([is] godspirited) καὶ (and also) ὠφέλιμος (beneficial) πρὸς (for) διδασκαλίαν (teaching) πρὸς (for) ἐλεγμόν (rebuke) πρὸς (for) ἐπανόρθωσιν (restoration) πρὸς (for) παιδίαν (pedagogics) τὴν (that) ἐν (in) δικαιοσύνῃ (righteousness) ·

The Alexandrine witnesses are split between reading hiera grammata and ta hiera grammata (for example Codex Alexandrinus has definite article), so it could be an example of a) scribes missing the ta, b) a change in the language (and peoples’ lines of thought) leading to definite article being used in more places than before or c) an attempt to make sense of a text perceived as contradictory because it suggests there could be useful material outside of the Christian canon.

If it were just about a missing definite article, it would have been unwise to hinge ones perception on it, but there is also the expression Pasa grafæ theopneustos in the next verse, suggesting every writing is inspired by God. A common explanation suggests[3], because the Jews had almost decided their canon, they referred to these scriptures as grafæ and used other words for the non-inspired writings. Therefore, when Paul writes Pasa grafæ, he means all of the Jewish canon + the Cristian writings that were later to be canonized. Still, with this explanation one wonders how Paul would express himself if he meant ”every scripture” in a wider sense.

Eusebius of Caesarea, in his Historia Ecclesiastica, describes the background of the Septuagint translation of the Jewish scriptures with these words:

Καὶ περὶ τῆς κατὰ τοὺς ἑβδομήκοντα ἑρμηνείας τῶν θεοπνεύστων γραφῶν… (Historia Ecclesiastica V 8:10a)

And concerning the translation according to the Seventy of the godspirited scriptures

In the subsequent story he keeps using plural definite: ταῖς γραφαῖς (v13), αἱ δὲ γραφαὶ (v14). Therefore, if Paul was really referring to the Tanakh – the Old Testament, we would expect him to use grafæ in plural definite form.

According to a similar explanation, Paul in 2 Timothy 3:17, defines what constitutes scripture – γραφὴ, by listing a number of properties it must have. Could a non-biblical writing qualify? It seems so. Paul himself exemplified how scripture outside canon can be used for teaching. He did so by quoting the Greek poet Aratus while speaking to Athenian philosophers, and throughout the speech radiating familiarity with Greek philosophy and literature.

For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring. — Acts 17:28, YLT.

References:
1. More on the exclusivity of Judaism: http://jewishencyclopedia.com/articles/6585-gentile
2. 2 Timothy, chapter 3 in Codex Sinaiticus
3. The concept of scripture discussed on Larry Hurtado’s blog.
4. More on 2 Timothy 3:16:
http://drchris.me/higgaion/?p=1027

Carla Falluomini on the Bologna fragment

Of note in her article is the mention of Acts of the Apostles in the fragment. This leaves only a few books in the New Testament that have not been attested in the Gothic corpus. Five of these – 2 Peter, 2 John, 3 John, Jude and Revelation –  are known in the East as the Western Five. It is an argument from silence to say that the Western Five were not considered canonical by the Goths, but it is an argument from a pretty solid silence.

According to the book All Scripture Is Inspired of God and Beneficial (1969), published by Watch Tower Bible and Tract Society of NY, Amphilokios (bishop of Iconium in the second half of the 4th century, so contemporary with Wulfila) mentioned these five books as disputed and did not endorse them. He endorsed or alluded to all the other 22 books.

Similarly the Peshitta, a revision of the New Testament into Classic Syriac, included the books also attested in the Gothic corpus, but omitted the Western Five. It was probably made within a century before Wulfila’s translation to Gothic.

These were my comments.

Carla Falluomini’s article is available here at Evangelical Textual Criticism.

Edit: Haven’t checked if there are allusions to the catholic epistles.