Vad är fel med Jehovas Vittnen?

Vi ska i korthet betrakta 5 organisatoriska problem som avgör Jehovas Vittnens framtid.

1. Opak redovisning

Uppskattningar av hur mycket pengar som försvinner av oärliga orsaker inom religiösa organisationer brukar landa mellan 6 % och 12 %1. Därför är det viktigt för medlemmarna i ett samfund att se till att det finns en tillförlitlig redovisning av hur pengarna används som är tillgänglig för alla medlemmar att läsa. Standardlösningen är att ledningen producerar en årsredovisning och att verksamheten granskas av en oberoende (ej medlem) revisor som intygar att årsredovisningen är tillförlitlig. Årsredovisningen kan spridas till medlemmarna i pappersform eller, om man vill spara pengar, som en pdf-fil via samfundets hemsida.

Jehovas Vittnens ledning producerar visserligen årsredovisningar. De distribuerar också en bok till medlemmarna varje år som kallas ”årsbok” och som innehåller en stor mängd sifferupplysningar, dock ingen finansiell årsredovisning. Dessutom är Jehovas Vittnens ledares hemsida till bredden fylld med pdf-filer. Den innehåller ändå ingen årsredovisning.

Om ett Jehovas Vittne vill ta reda på hur de frivilliga bidragen används, eller vart de stora mängderna pengar egentligen tar vägen, måste hen först ta reda på vilka juridiska personer som är inblandade i transaktionerna, därefter vilka länder de är registrerade i och sedan var de har publicerat sina årsredovisningar. Någon har uppenbarligen velat göra det svårt.

Ifall en medlem skulle våga sig på att fråga efter församlingens stadgar, hänvisar dessa till en rad andra dokument som också måste begäras ut för att få en överblick av situationen. Det kan t ex stå:

”Församlingen och dess förvaltning (§ 3) är bunden till den religiösa lagen. (Trossamfundets stadgar[TS], Inledning, stycket 4)”

Är ”den religiösa lagen” ytterligare ett dokument som medlemmen måste efterfråga för att veta vad som gäller? Förutom Trossamfundets stadgar, då alltså. Och det var bara tredje stycket i 1 §.2

Varje döpt Jehovas Vittne har en liten grön bok som heter Organiserade för att göra Jehovas vilja.3 Den ser ut som om den skulle kunna innehålla stadgar och liknande men det gör den inte. Istället innehåller den en massa regler och det är oklart vilka som gäller i första hand vid en eventuell tvist i domstol — den gröna bokens regler, bibelns regler eller de av medlemmarna okända stadgarnas regler.

JW logo på Riketssals fasad

Den styrande kretsens webbsajt marknadsförs nu i alla sammanhang av och mot Jehovas Vittnen.

2. De som undervisar är inte kvalificerade till det

Att besöka människor i deras hem för att lära dem om kristendom är ett ganska fräckt tilltag som är förlåtligt endast om a) de verkligen behöver lära sig om kristendom och b) den som ringer på verkligen vet mer än den besökte om kristendom. a) kan diskuteras, men låt oss anta att alla verkligen behöver lära sig om kristendom. Hur är det då med b)?

För att ta ett exempel: En gång i tiden hade Johannes 17:3 följande lydelse i Jehovas Vittnens bibel (NW):

Detta betyder evigt liv, att de fortsätter att inhämta kunskap om dig, den ende sanne Guden … 4

Lägg märke till ordet fortsätter. Många gånger hördes både talare och de som svarade på frågor vid studierna betona detta ord och dra slutsatsen att det var viktigt att regelbundet vara med vid mötena och fylla på med kunskap. Hade de istället läst de äldre texterna på Grekiska hade de upptäckt att det ordet inte finns i bibeltexten:

Αὕτη (detta) δέ (men) ἐστιν (är) ἡ αἰώνιος (det tidsåldriga) ζωή (livet) , ἵνα (att) γινώσκωσίν (de lär känna) σε (dig) τὸν (den) μόνον (ende) ἀληθινὸν (genuine) θεόν (guden) 5

Ordet fortsätter kom förmodligen av att uttrycket beskriver en handling som pågår under en tidsperiod, snarare än i ett ögonblick och att Nya Världens Översättning var ämnad att bokstavligt återge all information som kan kramas ur bibeltexten.

Att vränga bibelns rena och sanna lära har varit en favoritsysselsättning för kristendomens motståndare ända sedan texterna skrevs. Därför är det ansvarslöst och diskvalificerande att göra som de flesta Jehovas Vittnen och hoppas att någon annan sett till så att informationen inom rörelsen skulle vara rätt, utan att själva vilja lyfta baken för att kolla upp det.

3. Utfrysning av avhoppare

Medlemmarna accepterar att makthavarna bestämmer vilka de får lyssna på. Grejen med detta är att det är systemiskt. Sedan 1981 uppmanas medlemmar att helt bryta kontakten med den som sagt upp sitt medlemskap. Eftersom medlemmar vägrar prata med avhoppare skulle det vara jobbigt för avhoppare att fortsätta försöka komma till tals med medlemmar. Därför gör de inte det. Därför möts medlemmar av en nästan total brist på initierad kritik från omvärlden. Därför kan det verka som om makthavarna har rätt när deras billiga lögner endast jämförs med utomståendes okunniga: ”Asså visst, det kanske står så i bibeln men ni kan väl inte på fullt allvar tro på något som skrevs för femtusen år sedan?”

Kan du föreställa dig vad som händer med en sådan organisation? Dess medlemmar kommer bara att bli sjukare, räddare och mer felinformerade för varje dag som går. Kanske kommer den att glida mjukt in i förgängelsens dimmor som en klubb för pensionärer som satsade hela sitt liv och tycker det är för sent att börja på något nytt. Kanske går den i graven i ett fyrverkeri av skandaler av olika slag. Helt säkert blir medlemmarna offer.6

4. Tjänsterapporten premierar fusk

I ett litet pappersformulär skriver medlemmen upp hur många timmar hen undervisat andra människor i uppfyllelse av Matteus 24:14.7

Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma. — NW

Den som har studerat bibeln på dess ursprungsspråk — Hebreiska, Grekiska och Arameiska — frågar sig dock om Jehovas Vittnen kan utföra det uppdraget utan att egentligen riktigt veta vad budskapet går ut på. Många Jehovas ”Vittnen” erbjuder helt enkelt en tidning som heter Vakna! när de kommer på besök.

April-nummret 2015, t ex innehåller följande ämnen:

 • Vad hände med barnuppfostran?
 • Ett besök i Honduras
 • När man känner sig ensam
 • Djur (Bibelns syn)
 • Hur använder du digital teknik?
 • Kattens morrhår (slump eller formgivning)

Det går förvisso att argumentera för att de goda nyheterna har viss närvaro i tidskriften, men det uppstår också en gränsdragningsfråga. Kan man prata om vad som helst och ändå rapportera tiden? Är det det faktum att man har skrämt upp en person som inte väntade besök som gör att tiden räknas? De svåra gränsdragningarna vore inget problem om siffrorna som lämnas in enbart är till för statistiken, men så är inte fallet. Medlemmen förväntas sätta ut sitt namn och ges av äldstekretsen olika ställning i församlingen beroende på hur mycket tjänst som rapporteras. De som fuskar bäst bland männen blir förordnade till biträdande tjänare och äldste och ska sedan från talarstolen undervisa de övriga om bl a ärlighet.

5. Ledarna impersonerar medlemmarna

När personer utifrån kritiserar ledningen inom Organisationen låter det i själva verket som om det är de enskilda medlemmarna som kritiseras och de flesta medlemmar uppfattar det så. T ex kan någon säga: ”Jehovas Vittnen lär att evolutionsteorin är falsk.” För ett Jehovas Vittne skulle detta låta som om det var konsensus bland medlemmarna att evolutionsteorin skulle vara falsk. Det kanske det är också eftersom många som accepterat evolutionsteorin, eller som har upptäckt att den har stöd i bibeln, har hoppat av. Men för att säga att det är just makthavarna som står för läran skulle ett vittne säga: ”Sällskapet lär …”, ”Organisationen lär …” eller ”Styrande kretsen har bestämt …”.

Bakgrund

I slutet av 1800-talet bildades en förening i USA som kallades Bibelforskarna. De gav ut tidskrifter och annan bibelförklarande litteratur som grundade sig på samstämmigheten i tolkningar gjorda av Charles T. Russel, Jonas Wendell, George W. Stetson, George Storrs och Nelson H. Barbour. Efter att dessa personer dog, förvandlades Bibelforskarna till något som mer och mer liknade ett religionssamfund. År 1931 bytte de också namn till Jehovas Vittnen.

Bibelforskarna utmärkte sig genom att hävda att läran om helvetet saknade grund i bibeln. Jehovas Vittnen utmärkte sig genom att vara neutrala i politiska frågor, vägra strida i krig eller göra värnplikt, ta en Ariansk position i frågan om Guds natur, använda uteslutning och inte acceptera rökning av tobak bland medlemmarna.

Idag (juni 2015) finns ca 8,3 miljoner aktiva Jehovas Vittnen i världen. En liten grupp av män som kallas Styrande kretsen har oligopol på informationsflödet till medlemmarna och når fram genom samfundets webbsajt, genom en stor mängd utgiven litteratur och nu även m h a en egen webb-TV-kanal. Under perioden september 2013 — augusti 2014 fick Styrande kretsens webbsajt drygt 850 miljoner besök8. Den har mycket hög link popularity och listas därför högt i sökmotorer, bl a eftersom många människor blir upprörda över dess publikationers innehåll och länkar dit i desperation och i förhoppningen att någon ska göra något åt saken, vilket givetvis får motsatt effekt.

Om artikelförfattaren

Mitt namn är Basti Weidemyr och jag har varit ett aktivt Jehovas Vittne i drygt 20 år. Idag överlämnade jag till de äldste det brev vari jag säger upp mitt medlemskap. Som en följd av det (men egentligen p g a makthungern hos medlemmarna i Styrande kretsen) kommer ca 9 av 10 Jehovas Vittnen att vägra prata med mig på obestämd tid — det är 1/3 av min bekantskapskrets. Jag skrev den här artikeln både för att förklara för mina tidigare vänner varför jag går ur, och för att det känns som om det behövs en serie artiklar som riktar fokus mot Styrande kretsens Organisations verkliga attitydproblem.

selfie_away-w

Det var förstås ett misstag att gå med. När nya kontrollmekanismer lanserades från ledningen tänkte jag gång på gång: ”det här kommer folk inte att acceptera”. Men det gjorde folk. Tydligen har människor en förmåga att utestänga obehagliga verkligheter och bortse från allt som inte drabbar dem själva på kort sikt. De är hellre förloraren i det vinnande laget än den som möter upp för att starta ett nytt lag. Men en religiös organisation har lika lång hållbarhetstid som ett paket mjölk.

Jehovas Vittnens Organisation går inte att reformera. Tromigjagharförsökt. Min personliga åsikt är att det behövs ett nytt fräscht samfund. Jehovas Vittnen var BF1931-08-16.

 1. http://www.dagen.se/dokument/kyrkosvindleriet-ökar-dramatiskt-1.361653

 2. Markarydsförsamlingens stadgar per 2009.

 3. Utgiven av Watchtower Bible & Tract Society of NY, Inc.

 4. Efter revisioner lyder NW: Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden …

 5. Den Grekiska texten hämtades från: Robinson & Pierpont, 2005, The New Testament in the Original Greek Byzantine Textform.

 6. 2015 års områdessammankomst har temat ”Efterlikna Jesus!”. Jesus var som bekant offer för det moraliska förfallet i den tidens judiska sekter, så det passar bra.

 7. Organiserade för att göra Jehovas vilja, s 84.

 8. Jehovas Vittnens årsbok för 2014, sid 177.
Annonser

3 comments

 1. Hej! Din berättelse är väldigt intressant. Försöker hitta jw stadgar för att hitta något sätt att pröva detta i domstol
  Vänligen Anki

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s