Splits to self-hosted

Since it has always been hard to decide whether to write in English or Swedish and since the Gothic bible text needs Javascript (which is not allowed by wordpress.com) to change between transcriptions, I split the blog like this:

weihos.eu/ will be in English. It will feature the Gothic text in standard transcription (Y=w) and articles will be rather deep about stuff that is relevant to any Christians.

yeihosbokos.wordpress.com/ will be in Swedish. It will feature the Gothic text in Yeihos Bokos transcription (Y=y) and articles will cover issues mainly related to the Jehovah’s Witnesses and Swedish society.

Actually I don’t want to blog and now I have two blogs, but that is what you get when you realize at an age of 25 that you cannot trust most of your friends or institutions and that you have to research everything for yourself, then is denied the medium to inform your friends about what you discovered.
—-

Eftersom det alltid varit svårt att bestämma sig för om man ska skriva på svenska eller engelska och eftersom den gotiska bibeltexten kräver Javascript (vilket inte tillåts av wordpress.com) för att byta mellan transcriptioner, delar jag bloggen så här:

weihos.eu/ är på engelska. Den har den gotiska texten i standard-transkription (Y=w) och artiklarna är ganska djupa om grejer som berör alla kristna.

yeihosbokos.wordpress.com/ är på svenska. Den har den gotiska texten i Yeihos Bokos-transkription (Y=y) och artiklarna berör mestadels Jehovas Vittnen och det svenska samhället.

Egentligen vill jag inte blogga och nu har jag två bloggar. Men det är vad som händer när man inser vid 25 års ålder att man inte kan lita på de flesta av sina vänner eller institutioner och att man måste forska i allting själv, och sedan förvägras det medium där man skulle informerat sina vänner om vad man fann.